Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 00:00 - Đóng cửa:

Nguyễn Thái Bình tt. Dương Đông Tp. Phú Quốc Kampot, Việt Nam Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

0297 3992 428

kingkaraoke@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)