Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Mũi Trâu Nằm

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Nhà hàng Phượng Vĩ

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Phu Quoc Bee Farm

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Nhà hàng Là Việt

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • PQ Countryside Farm

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 07:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa