Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Vườn tiêu Ngọc Hà

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Nhà thùng nước mắm Hưng Thịnh

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Cơ sở sản xuất rượu sim Bảy Gáo

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Suối Tranh

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Làng Chài Hàm Ninh

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 08:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
Ngày 2
 • Duong Dong Market

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 07:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Mũi Dinh Cậu

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Showroom ngọc trai Ngọc Hiền

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Chùa Hộ Quốc Trúc Lâm

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Khu du lịch trại giam tù binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 07:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Bãi Sao

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa